SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL

İZMİRSPOR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin her yıl Mayıs ayında yapılması tüzük hükmünde bulunan genel kurul toplantısı ile iki yılda bir mayıs ayında yapılacak mali idari faaliyetlerin müzakeresi ile organ seçimlerinin yapılacağı olağan genel kurul toplantısının aynı genel kurulda gerçekleştirilmesi için 19 Mayıs 2019 tarihinde çoğunluk sağlanamaz ise 26 Mayıs 2019 tarihinde Pazar günü gündüz saat 10:00 da 490 Sokak No:2 Bahçelievler/Karabağlar ilçesi kulüp b,nası düğün salonunda aşağıda belirtilen gündem maddelerinin müzakere edilip karara bağlanması için Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır. İzmirspor Spor Kulübü üyelerine duyurulur;

                GÜNDEM:

 1. Açılış,
 2. Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması ve seçimi,
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 4. Gündem maddelerinin ayrı ayrı görülmesi ve karara bağlanması,
 5. Yönetim kurulunun mali idari ve sportif faaliyetleri raporunun okunması,
 6. Denetleme kurulunun mali idari ve sportif faaliyetler hakkındaki raporunun okunması,
 7. Yönetim kurulunun raporunun idari ve sportif faaliyetlerinin müzakeresi ve ibrası,
 8. Denetim kurulunun raporunun müzakeresi ve açık oyla ibrası,
 9. Yönetim kurulunun  mali raporunun gizli oyla ibrası,
 10. Dernek tüzüğünün 31.1 maddesi hükmü gereğince kulüp başkan adayları ile yönetim kurulu ile denetleme kurulu ve diğer ihtiyarı organların seçimi için aday isim listelerinin kongre divan kurul başkanlığına teslim edilmesi,
 11. Genel Kurul başkanlık divanına verilen aday listelerinin kongre divan başkanınca mühürlü olup olmadığının kontrolü yapılarak zapta geçirilmesi,
 12. Kesin aday listelerinin kongre salonunda askıya çıkarılması,
 13. Yönetim kurulunca hazırlanmış yeni faaliyet dönemi tahmini mali bütçenin müzakeresi aynen veya değiştirilerek kabul edilip karara bağlanması,
 14. Genel kurulca karara bağlanan bir yıllık mali bütçenin %10 fazla harcama ve borçlanmanın sulh ve ibrasının karara bağlanması,
 15. Başkan adaylarının yeni faaliyet dönemi hakkındaki sözlü beyanı,
 16. Başkan yönetim denetim ve organlarının seçimi,
 17. Oy sayımları ve seçim sonuçlarının açıklanması,
 18. Dilek ve temenniler.
https://www.metropolcasinotr.com/ https://www.maxicasino.xyz/